Recirkulering af ressourcer

Det er sund fornuft, at recirkulere jordens knappe biologiske nærringsstoffer og nyttiggøre dem. Igen og igen. I over 30 år har Miljøservice sendt ressourcerne i kredsløb ved at recirkulere organisk materiale som gødning til landbruget – til gavn for naturen og miljøet.

Over 30 år i miljøets tjeneste

Over 30 år i miljøets tjeneste

Affald er en ressource som bør recirkuleres og i Miljøservice har vi specialiseret os i at formidle samfundets og industriens restprodukter til nyttiggørelse. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere og er ajourført viden på lovgivningen. Vi er kendetegnede ved at indgå totalentrepriseaftaler fra restproduktet afhentes, og til det er slutdisponeret, naturligvis med fuld sporbarhed og dokumentation.

Miljøservice startede i 1989 med at stå for genanvendelse af organiske restprodukter fra kommunale rensningsanlæg som gødning til landbruget. Siden har Miljøservice haft en mission om, at succesfuldt og optimalt i samarbejde med vore kunder, genanvende nærringstoffer fra affaldsprodukter til gavn for miljøet og i tråd med regeringens affaldshierakier. En mission som i dag kun er blevet endnu mere aktuelt. Miljøservice arbejder i dag indenfor flere sekstorer, og kan hjælpe med genanvendelse og lagring af de fleste organiske restprodukter.

Publikationer

Biogødning er sund fornuft

Anvendelse af restprodukter er win-win for landmand og samfund. De politiske vinde har opgraderet affald til at være en ressource. Hos Miljøservice har vi specialiseret …

Læs mere →

Slam på marken: risiko eller ressource?

Nedbrydning og effekter på marken. Det Strategiske Miljøforskningsprogram. I de seneste 20 år har der været stillet krav til kvaliteten af spildevandsslam, der spredes ud …

Læs mere →

Hvidbog om biogødning

Genanvendelse af biogødning og anden affalsbiomasse til jordbrugsformål. Brancheforeningen Genanvend Biomasse iværksatte i efteråret 2005 udarbejdelsen af en hvidbog om alle eventuelle effekter af biogødning …

Læs mere →

...en del af naturens kredsløb

(kopieret fra GB, indsæt ny tekst)Genanvendelse af næringsstofferne fra spildevandsslam er det fineste eksempel på cirkulær bioøkonomi. Al fødevareproduktion starter på markerne, forædles i fødevareindustrien og ender på vores middagsborde, hvorefter næringsstofferne returneres til markerne, og cirklen er sluttet. Vi har i Danmark en god tradition for at recirkulere biogødning på en sikker og effektiv måde, og vi bør kæmpe for, at så få næringsstoffer som muligt tabes i dette kredsløb.

Miljøservices gødningsprodukter stammer alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Endvidere substitueres især fosfor, som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Lagerplads søges

Egnet lager kan være møddingsplads, plansilo eller hal med betongulv, men den mest udbredte lagertype til dette formål er gylletanke på nedlagte husdyrbrug. 

  • Gylletank, planlager eller hal med fast bund søges til opbevaring af Biogødning (spildevandsslam) i hele Danmark.
  • Vi giver en god lejepris.
  • Vi sørger for indhentning af miljøgodkendelse.

Hvis du har noget at tilbyde, høre vi meget gerne fra dig.

ISO 9001 og 14001 certificeret

Miljøservice har stort fokus på kvalitetsstyring, så vi bedst muligt kan servicere og tilfredsstille vores kunder. Vores ISO-certificeringer er en garanti overfor vores kunder for, at de produkter og services, vi leverer, er af høj kvalitet

Miljøservice er samtidig Miljøsertificeret efter ISO 14001, som sikrer en effektiv styrring af ressourcer og minimalt ressourcespild, samt så lidt forurening som muligt.

Du finder os i hele Danmark

Miljøservice servicerer hele landet, og har en en lang række indlejede lagre, der er lagt strategisk rigtigt i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer. Derudover har Miljøservice eget slamhotel beliggende i Hejnsvig.

Vi har også råderet over lagre, som ikke er i brug, og som derfor kan tilbydes producenter, der med kort varsel har behov for opbevaring.

Miljøservice er din naturlige partner

Om du er landmand eller producent, så er vi er kendetegnede ved at indgå totalentrepriseaftaler, hvor vi tager os af hele processen fra restproduktet afhentes fra produktionsstedet og til det er slutdisponeret, naturligvis med fuld sporbarhed og dokumentation.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål