Genanvendelse af restprodukter

Miljøservice hjælper kommuner, forsyninger, forbrændinger, biogasanlæg og private virksomheder med aftagning af organiske og mineralske restprodukter til genanvendelse. Miljøservice har specialiseret sig indenfor genanvendelse af restprodukter med en væsentlig gødningsværdi, således det kan nyttiggøres som gødning på landbrugsarealer.

Find dit område herunder